طلاق

دفترطلاق69 تهران

درصورتی که مجبور به انجام طلاق شدید و هیچ راهی برای سازش نیافتید و جدایی تنها چاره برای برون رفت از مشکلات شماست، پس با ارائه مدارک زیر به این دفترخانه مراجعه کنید تا در اولین فرصت نسبت به انجام خواسته شما اقدام گردد:
1- دادنامه قطعیت یافته از دادگاه
2- اصل شناسنامه و کارت ملی زوجین
3-گواهی عدم بارداری